stopwatch-digital

Perspektiv

Crunch time 7: Reporting in a digital world

En rapportserie om digital disruption inom finans

Föreställ dig en framtid där rapportering – både extern och intern – är intelligent, interaktiv och i realtid. Den här guiden tittar på hur företag använder dagens digitala verktyg för att uppgradera sina rapporteringsprocesser för att få bättre information distribuerad snabbare – till en väsentligt lägre kostnad.

När någon säger ordet "rapportering" kanske du associerar det till kalkylblad, diagram och fotnoter. Eller kanske till konferenslokaler med chefer som går igenom sina presentationer. Och bakom allt finns en armé av finansexperter som har jobbat i veckor för att samla informationen.

I den bästa av världar skulle extern finansiell rapportering och intern rapportering vara intelligent, interaktiv och i realtid. Den här guiden beskriver hur digitala verktyg som automatisering, avancerad analys och maskininlärning gör rapportering snabbare, mer insiktsfullt och billigare.

Tidigare rapporter

Vill du läsa mer och se föregående rapporter?
Klicka här

Hade du nytta av den här informationen?