stopwatch-digital

Perspektiv

Crunch time 7: Reporting in a digital world

En rapportserie om digital disruption inom ekonomifunktionen

Föreställ dig en framtid där rapportering – både extern och intern – är intelligent, interaktiv och i realtid. Den här guiden tittar på hur företag använder dagens digitala verktyg för att uppgradera sina rapporteringsprocesser för att få bättre information distribuerad snabbare – till en väsentligt lägre kostnad.

När någon säger ordet "rapportering" kanske du associerar det till kalkylblad, diagram och fotnoter. Eller kanske till konferenslokaler med chefer som går igenom sina presentationer. Och bakom allt finns en armé av finansexperter som har jobbat i veckor för att samla informationen.

I den bästa av världar skulle extern finansiell rapportering och intern rapportering vara intelligent, interaktiv och i realtid. Den här guiden beskriver hur digitala verktyg som automatisering, avancerad analys och maskininlärning gör rapportering snabbare, mer insiktsfullt och billigare.

Tidigare rapporter

Vill du läsa mer och se föregående rapporter?
Klicka här

Digital technologies driving the future of reporting

A handful of digital technologies are coming together to reshape how companies can do reporting. We’re seeing the early signs of all these technologies being adopted.

Robotic process automation
RPA software shortens the time companies spend on data manipulation by automating routine tasks.
Chatbots
These dedicated virtual assistants enable users to interact directly with data using voice or text queries.
Visualization
These now familiar tools allow people to display and play with data dynamically, so it’s easier to understand and interact with.
Artificial intelligence
This collection of technologies includes natural language tools that can read and write, as well as machine learning.
Predictive analytics
This statistical technique uses algorithms to execute forward-looking analysis – especially routine financial forecasts.

Making the future of reporting real

Download the full report to learn how companies are transforming internal management reporting and external financial reporting to improve quality, timeliness, and reduce costs. You’ll also discover some lessons learned around people and technology that can help you on your implementation journey.

It’s crunch time for finance

Explore other reports and guides in our Finance in a Digital WorldTM "Crunch time" series, and read case studies about digital transformation in the finance function. Whatever your interest, one thing is clear: From cloud computing and robotics to analytics, cognitive technologies, and blockchain, a new class of digital disruptors is transforming how the work of finance gets done.

Hade du nytta av den här informationen?