Perspektiv

Crunch time: Lights Out Finance

Nya horisonter för en framtida finansfunktion

När pressen ökar för att ekonomifunktionen ska prestera är en sak klar: störningar kommer inte att försvinna – och inte pressen heller.

Ledare har rätt i att undra hur processer kan effektiviseras, hur man får ut det bästa från sida medarbetare och hur man ökar samarbetet inom organisationen, samtidigt som böckerna stängs i tid. Det finns en idé gällande att ”släcka lamporna” på back-office inom ekonomifunktionen och istället automatisera dessa processer. Den senaste rapporten från Crunch Time; Lights Out Finance beskriver hur detta kan revolutionera finansverksamheten.

Crunch time 20: Lights Out Finance
Hade du nytta av den här informationen?