stopwatch-digital

Perspektiv

Crunch time 8: CFO's guide to cloud

Rapportserie om digital disruption i ekonomifunktionen

Det har blivit ovanligt med företag som inte har någon form av moln-initiativ på gång. Molntjänster håller snabbt på att bli standard för hur teknologilösningar utvecklas och levereras, och innebär fördelar som kortare time-to-market, skalbarhet och vägar till innovation. Men det betyder inte att molnlösningar är enkla att implementera eller hantera.

Den här guiden ger svar på CFO:ers vanliga frågor kring molninvesteringar inom ekonomifunktionen men även andra delar av verksamheten. Läs om vilka möjligheter och utmaningar som kommer med att investera i molntjänster så att du kan ta mer effektiva beslut.

Tidigare rapporter

Vill du läsa föregående rapporter i serien Crunch Time?
Klicka här

Hade du nytta av den här informationen?