stopwatch-digital

Perspektiv

Crunch time 9: Tax in a digital world

Rapportserie om digital disruption i ekonomifunktionen

Ett stort antal reglerings- och skattepolitiska förändringar pågår, såväl i USA som i resten av världen. Förändringen medför stora utmaningar – och möjligheter – för organisationer att nyttja skatten tidigare och mer ofta när viktiga affärsbeslut måste fattas.

Den senaste Crunch time-rapporten undersöker effekten av nya dataverktyg och resurser som gör det möjligt att leverera värdefulla skatteinsikter och implikationer i realtid. Dessa verktyg innebär i förlängningen att företagsledare får tillgång till viktig information tidigare i processen, då den kan göra störst skillnad.

Crunch time 9: Tax in a digital world

Organisationer lägger miljoner på att uppdatera ERP system, men när det kommer till skatt förändras inte mycket. Flera skatteavdelningar har inte följt med i den teknologiska utvecklingen vilket resulterar i operationella-, skattemässiga- och ledningsrelaterade nackdelar för hela organisationen.

När skattefunktionen moderniseras går den från att fungera som en nödvändig efterlevnad till att bli en värdefull planerings- och rapporteringsfunktion. Resultatet? CFO:er upplever att de kan få mer – en högpresterande skatteavdelning som arbetar nära Finance och resten av företaget. 

Tidigare rapporter

Vill du läsa föregående rapporter i serien Crunch Time?
Klicka här

Hade du nytta av den här informationen?