Perspektiv

Crunch time: Dynamic Finance

Omvandla ekonomifunktionen till en dynamisk förmåga

Externa krafter som marknadschocker, konsolidering och konvergens, teknikacceleration och nya regulatoriska krav formar finansmarknadens framtid, vilket kräver att ekonomifunktioner anpassar sig.

Varför pratar vi om 'Dynamic Finance' nu?

Takten som förändring sker i – intern som extern – kommer sannolikt inte att saktas ner, varför behovet av ’Dynamic Finance’ är påtaglig. Men vad är egentligen ’Dynamic Finance’? Det innebär att skapa sig förmågan att vara flexibel och kunna anpassa sig till förändringar med snabbhet, styrka, stabilitet och flexibilitet för att fortsatt kunna skapa värde. I den senaste rapporten av Crunch Time presenteras de sju principerna för ’Dynamic Finance’ med syfte att hjälpa CFOs och ekonomiansvariga att omvandla ekonomifunktionen till en dynamisk förmåga.

Crunch time 18: Dynamic Finance
Hade du nytta av den här informationen?