stopwatch-digital

Perspektiv

Crunch time: Enterprise Business Planning in a connected world

CFO:s verktyg för enhetlig affärsplanering 

Alltmer sofistikerad teknik har möjliggjort stora framsteg inom affärsplanering de senaste decennierna. Tänk om du som CFO med hjälp av rätt digitala verktyg kunde kombinera flera affärsplaneringsprocesser – och som resultat skapa en enhetlig planering med insikter i realtid? I vår senaste Crunch Time presenterar vi ett nytt tillvägagångssätt som kan få det att hända.

Från långsamt, felbenäget och otydligt…

Affärsplanering handlar om att förutse marknadsläget och kundernas behov, identifiera potentiella möjligheter och risker, och generera insikter för att effektivt hantera verksamheten. När det görs på ett bra sätt får du en helhetsbild av vad som behöver ske och när. Men även om du har en bra plan, är det inte alltid enkelt att applicera den på verkligheten.

Marknader förändras ständigt, vilket kan göra tidigare antaganden irrelevanta. Affärsplanerare saknar ofta tillgång till data utanför sin egen funktion och är beroende av manuella processer eller gammal teknologi för att samla in, analysera och dela data. Det kan ta flera dagar att ta fram prognoser – som under tiden hinner bli inaktuella – när det i själva verket krävs omedelbara åtgärder.

Sammanfattningsvis har många företag långsamma, felbenägna och otydliga planeringsprocesser – inte för att de inte ser behovet av förändring, utan för att lösningen känns övermäktig.

…till snabbt, automatiserat och transparent

Enterprise Business Planning (EBP) innebär ett nytt tillvägagångssätt som förenar människor, processer och information i en enda integrerad plattform. Med EBP kan affärsplanerare i hela företaget arbeta på nya sätt, och använda digital teknik för att samtidigt få tillgång till den senaste företags- och marknadsdatan. 

I grunden erbjuder EBP fem nyckelfördelar som kan göra företaget mer agilt och i slutändan mer lönsamt:

  1. Hastighet: Genom att förena människor, processer och data mellan funktioner, och alltid tillgängliggöra information för dem som behöver den, möjliggörs planeringscykler i realtid.
  2. Transparens: När affärsplanering inte längre utförs i silos, kan planeringsaktiviteter ske parallellt baserat på gemensamma antaganden, vilket skapar tydligare ansvarsskyldighet och mer välinformerade beslut.
  3. Noggrannhet: Att arbeta från samma datakälla – och nyttja kognitiv förmåga och maskininlärning – kan bidra till mer noggrann planering.
  4. Anpassning: Människor som ansvarar för operativa resultat kan enklare förutse förändringar på marknaden och anpassa sina beslut efter mer övergripande affärsmål.
  5. Effektivitet: EBP kräver mindre resurser eftersom många manuella planeringsaktiviteter kan automatiseras eller elimineras helt. 

Läs mer om EBP genom att ladda ner Crunch time: Enterprise Business Planning in a connected world.

Hade du nytta av den här informationen?