stopwatch-digital

Perspektiv

The finance workforce in a digital world

Crunch time: En rapportserie om digital disruption i ekonomifunktionen

Förbered dig på att modernisera ekonomifunktionens arbetsstyrka.

Digitala tekniker kan hjälpa ditt team att arbeta bättre, snabbare och till en lägre kostnad än du kanske hade kunnat föreställa dig. Men det måste vara rätt team. CFO:er idag behöver hitta talanger som kan nyttja potentialen i morgondagens teknik – men samtidigt tillgodose företaget med en arbetsstyrka som kan leverera utifrån ekonomiska och regelmässiga krav. Det är inte helt lätt, men de som lyckas kommer att ha enorma fördelar.

I Deloittes elfte del i rapportserien Crunch Time tittar vi närmare på vad CFO:er behöver tänka på för att förbereda sin arbetsstyrka inför framtiden.

 

Sammanfattning

Humans + machines

Ekonomifunktioner inför snabbt nya verktyg, och molnet gör det lättare än någonsin att prova nya saker och implementera dem. Men det betyder inte att teknik ska vara det viktigaste för en CFO. För även om teknik ger fördelar och nya möjligheter, är det fortfarande människor som formar företaget. 

Present + future

När vi nu går in i 2000-talets tredje decennium, känner CFO:er mycket väl till att automatisering och ny teknik ger möjligheter att transformera ekonomifunktionen. De vet att digitaliseringen pågår och att deras talanger behöver utvecklas i takt med den. Men vad det betyder för specifika funktioner och processer är lite mer oklart. Det är detaljerna som avgör.

Build + borrow + buy

Kompetensutveckling bör vara en del av varje framtidsplan för arbetsstyrkan, men det kommer antagligen inte att vara tillräckligt för att fylla alla dina behov. Att låna och köpa arbetskraft är två kompmlement.

Fits + starts

Framtidens karriärmöjligheter inom ekonomifunktionen kommer antagligen att se annorlunda ut än idag. Därför är det viktigt att din personal förstår vad som väntar. Traditionella karriärvägar kommer att bli mindre linjära, och kanske även sträcka sig bortom ekonomi.

Drive + thrive

Att ta reda på vem som kommer att växa i en digital värld - och hur du kan förbereda de personerna - kan bli svårare än att prioritera bland teknikinvesteringar. Vi har samlat några actions som hjälper dig att komma igång idag.

Finance + others

Moderniseringen kommer att gå tillräckligt långsamt för att du ska ha tid att samarbeta med andra internfunktioner. Börja med att involvera HR och arbeta tillsammans med dem för att ringa in vilka kompetenser du behöver.

Hade du nytta av den här informationen?