stopwatch-digital

Perspektiv

Crunch time: Revolutionizing enterprise service delivery

Leveransmodeller i "det nya normala" – så blir verksamheten mer effektiv, innovativ och agil inför framtida kriser

De dagar då CFO:s jobb gick ut på att förse verksamheten med löpande finansiell support är sedan länge förbi. I flera år har ekonomichefer lett stora förändringsprojekt som berört nästan alla delar av företaget. Så vad är annorlunda idag? Mycket.

Effekterna av covid-19 har vänt upp och ner på hela arbetslivet, och samtidigt förstärkt CFO:s roll som ansvarig för transformation. När pandemin bröt ut tvingades otaliga anställda att jobba hemifrån; leverantörsnätverk behövde möbleras om geografiskt för att uppehålla affärsverksamheter; ekonomiavdelningar fick genomföra bokslut och upprätta kvartalsrapporter på distans. Listan fortsätter.

I takt med att företag tvingats vänja sig vid det nya normala, har vi snabbt lärt oss några saker:

  • Tvärfunktionella samarbetsverktyg- och processer hjälper företag att ta snabba, välinformerade beslut i en kris.
  • Automatiserade arbetsprocesser kan bibehålla kontinuitet även under stränga restriktioner för anställda och arbetsplatsen.
  • Effektiva partnernätverk gör det lättare att möta ökade behov och få tillgång till specialistkunskaper för enskilda uppgifter.
  • Standardiserade system och processer är ett måste när arbetet förändras snabbt över både affärsenheter och regioner.
  • Molnbaserad rapportering gör det möjligt för användare att tillgå information i realtid oavsett var de befinner sig, så länge de har internetuppkoppling.
  • Resurspooler gör det möjligt för företag att effektivt allokera resurser mellan olika funktioner där de behövs.
  • Arbete som traditionellt utförts på plats kan ofta fördelas över olika leveransmodeller om rätt samarbetsverktyg finns på plats.

Sammanfattningsvis, att ha processer och infrastruktur som gör det möjligt att med flexibilitet hantera en kris – och vara redo för framtida kriser – har blivit ett kännetecken för framgångsrika företag. Samtidigt är möjligheterna många; hur avgör du vilket jobb som ska utföras var och av vem? Ladda ner vår senaste Crunch time – Revolutionizing enterprise service delivery för att läsa mer om hur du som CFO förbättrar företagets leveransmodeller och förbereder verksamheten på lång sikt.

Tidigare rapporter

Vill du läsa föregående rapporter i serien Crunch Time?
Klicka här

Hade du nytta av den här informationen?