Perspektiv

Crunch time: Untangling capital allocation

Hur tänker du kring kapitalallokering?

Passar en ny bil in i din budget, eller behövs det snarare pengar till någons collegeundervisning? Lägger du in bonusen i din investeringsportfölj, eller bör den hellre finnas till hands på ett bankkonto? Det är komplicerat, och varje beslut vi tar kommer med implikationer och avvägningar. Men för företag blir det ännu mer komplext – och, ibland, nästan lika personligt.

Varför pratar vi om kapitalallokering just nu?

CFO:er väger hela tiden avkastningen på investeringar av sin verksamhets tid, resurser och humankapital för organisationens hälsa och aktieägarvärde. Men hur är det med investeringarna i sig? I vår senaste rapport i serien Crunch time sammanfattar vi varför du bör uppmärksamma kapitalallokering redan idag.

Crunch time: Untangling capital allocation
Hade du nytta av den här informationen?