European CFO Survey

Artikel

European CFO Survey Q1 2017

Recovery continues

Utforska innehåll

En optimistisk framtid

De politiska förändringar och externa risker som har dominerat rubrikerna under de senaste två åren har lett till fortsatt osäkerhet för ekonomichefer. Den femte halvårsvisa rapporten European CFO Survey från Deloitte visar att företag över hela Europa nu är mer optimistiska inför sina affärsmöjligheter. Rapporten visar uppmuntrande statistik på deras ökade optimism. En nettobalans på + 25 procent av Europas ekonomichefer uppgav högre grad av optimism när de tillfrågades om de finansiella utsikterna för sina företag jämfört med tre till sex månader tidigare. Denna ökning av optimismen i 17 av de 19 länder som tillfrågas har kommit i en tid då ekonomichefernas uppfattar mindre extern osäkerhet. Trots att en majoritet fortfarande tror att osäkerheten är över det normala är detta det tredje kvartalet i följd där svaren visar på minskad uppfattning om osäkerhet.  

Ladda ner rapporten

Efter Brexit: Vad är nästa steg för EU?

Efter att Storbrittanien röstat om att lämna EU frågade vi ekonomichefer hur troligt de ansåg att var att detta skulle leda till att fler medlemsstater skulle lämna unionen inom de kommande fem åren. I genomsnitt svarade de tillfrågade en sannolikhetsgrad på 33% att fler länder kommer lämna EU efter Storbrittaniens omröstning. Majoriteten tror att det är osannolikt, men inte omöjligt.  

För att EU ska lyckas anser 81% av ekonomicheferna att någon form av ökad integrering i Europa behövs, där 42% föredrar ökad integration mellan vissa medlemsstater och 39% stödjer en ökad integration för hela EU. Endast 7% tror att EU:s nuvarandra form kommer visa sig hållbar.  

European CFO Survey

Deloittes European CFO Survey är en utökad undersökning inom Europa och syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland europeiska finanschefer och därmed skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender. Rapporten kompletterar den tidigare publicerade rapporten Deloitte/SEB CFO Survey som belyser ekonomiska och finansiella trender hos de svenska storbolagen. Deloitte har samlat resultaten av undersökningar som bedrivs av medlemsföretagen i 19 europeiska länder för den europeiska CFO-undersökningen för första kvartalet 2017, vilket ger synpunkter från 1 580 finansdirektörer. Bägge rapporterna publiceras två gånger per år och finns i fullständiga versioner på www.deloitte.se

All data

På DeloitteResearchEMEA.com kan du se all data per land, kluster och region samt jämföra varje lands svar på våra enkätfrågor.

Tidigare utgåvor

European CFO Survey- Q3 2016
Growth prospects in an uncertain world

European CFO Survey - Q1 2016
Politics takes centre stage

European CFO Survey - Q3 2015
Confidence heads South

Utforska innehåll

Hade du nytta av den här informationen?