stopwatch-digital

Perspektiv

Crunch time 6: Forecasting in a digital world

En rapportserie om digital disruption inom finans

Den sjätte delen av Crunch Time-serien är här! Denna gång handlar det om hur vi kan få ett grepp om framtiden.

I Deloittes rapportserie Crunch time får du insikter i hur andra CFO:er ser på utvecklingen och exempel på hur disruptiva tekniker applicerats i ekonomifunktionen. Crunch time VI tar upp våra möjligheter att förutse  framtiden i en digital värld.

Människans fascination av framtiden är en del av vårt evolutionära arv. De som kan förutse potentiell risk är mer troliga att överleva. Detta gäller också för företag, där ledare som lyckas se potentiella hinder och navigera sig förbi dem skiljer sig från resten. Idag finns nya tekniker som, om de används på rätt sätt, ger möjlighet att upptäcka saker vi alltid velat veta. Läs mer i rapporten Forecasting in a digital world.

 

Tidigare rapporter

Vill du läsa mer och se föregående rapporter?
Klicka här

Hade du nytta av den här informationen?