stopwatch-digital

Perspektiv

Crunch time IV: Blockchain för ekonomifunktionen

En rapportserie om digital disruption inom finans

Från molntjänster och robotisering till analys och artificiell intelligens. Nya typer av disruptiva digitala tjänster förväntas få stor påverkan på framtidens ekonomifunktion. Redan idag uppger 30 procent av CFO:er, i en undersökning vi gjort, att de använder ny teknologi för att omvandla sin ekonomifunktion.

I Deloittes rapportserie Crunch time får du insikter i hur andra CFO:er ser på utvecklingen och exempel på hur disruptiva tekniker applicerats i ekonomifunktionen. Crunch time IV tar upp blockchain och är en praktisk guide för CFO:er som vill förstå teknologin och hur den kan tillämpas i ekonomifunktionen. Tidigare rapporter

Vill du läsa mer och se föregående rapporter?
Klicka här

Hade du nytta av den här informationen?