stopwatch-digital

Perspektiv

Crunch time III: En CFOs guide till kognitiv teknologi

En rapportserie om digital disruption inom finans

Från molntjänster och robotisering till analys och artificiell intelligens. Nya typer av disruptiva digitala tjänster förväntas få stor påverkan på framtidens ekonomifunktion. Redan idag uppger 30 procent av CFOs, i en undersökning vi gjort, att de använder ny teknologi för att omvandla sin ekonomifunktion.

I Deloittes rapportserie Crunch time får du insikter i hur andra CFOs ser på utvecklingen och exempel på hur disruptiva tekniker applicerats i ekonomifunktionen. Den tredje delen i serien, Crunch time III tar upp kognitiv teknologi. Här undersöks hur organisationer kan använda detta för att skapa en mer effektiv, insiktsfull och välorganiserad ekonomifunktion, utan att behöva kompromissa med service eller kvalitet.

Tidigare rapporter

Vill du läsa mer och se föregående rapporter?
Klicka här

Hade du nytta av den här informationen?