stopwatch-digital

Perspektiv

Finance in a digital world: It's Crunch time for CFOs!

En rapportserie om digital disruption i ekonomifunktionen

Från molntjänster och robotisering till analys och artificiell intelligens – nya typer av disruptiva teknologier förväntas få stor påverkan på ekonomifunktionen. I Deloittes rapportserie Crunch Time får du insikter i hur andra CFO:er ser på utvecklingen och exempel på hur disruptiva teknologier applicerats i ekonomifunktionen.

Senaste: The finance workforce in a digital world

Digitala tekniker kan hjälpa ditt team att arbeta bättre, snabbare och till en lägre kostnad än du kanske hade kunnat föreställa dig. Men det måste vara rätt team. CFO:er idag behöver hitta talanger som kan nyttja potentialen i morgondagens teknik – men samtidigt tillgodose företaget med en arbetsstyrka som kan leverera utifrån ekonomiska och regelmässiga krav. Det är inte helt lätt, men de som lyckas kommer att ha enorma fördelar.

I Deloittes elfte del i rapportserien Crunch Time tittar vi närmare på vad CFO:er behöver tänka på för att förbereda sin arbetsstyrka inför framtiden.

Crunch Time: The finance workforce in a digital world

Crunch time 10: The CFO guide to SAP S/4HANA®

För många CFO:er kan beslutet om när och hur SAP S/4HANA ska implementeras vara det viktigaste investeringsbeslutet i deras karriär. Det är omfattande.

SAP S/4 HANA® är SAP:s varumärke för in-memory computing, en teknik som hanterar massiva mängder data utan minsta bekymmer. SAP bygger sitt senaste intelligenta ERP-system (SAP S/4HANA) på den här tekniken. SAP® lanserade SAP S/4HANA 2015 och planerar att sluta stödja äldre ERP-versioner den 31 december 2025. 

Crunch Time: The CFO guide to SAP S/4HANA®

Crunch time 9: Tax in a digital world

Ett stort antal reglerings- och skattepolitiska förändringar pågår, såväl i USA som i resten av världen. Förändringen medför stora utmaningar – och möjligheter – för organisationer att nyttja skatten tidigare och mer ofta när viktiga affärsbeslut måste fattas.

Den senaste Crunch time-rapporten undersöker effekten av nya dataverktyg och resurser som gör det möjligt att leverera värdefulla skatteinsikter och implikationer i realtid. Dessa verktyg innebär i förlängningen att företagsledare får tillgång till viktig information tidigare i processen, då den kan göra störst skillnad.

Crunch time 9: Skatt i en digital värld

Crunch time 8: CFO’s guide to cloud

Det har blivit ovanligt med företag som inte har någon form av moln-initiativ på gång. Molntjänster håller snabbt på att bli standard för hur teknologilösningar utvecklas och levereras, och innebär fördelar som kortare time-to-market, skalbarhet och vägar till innovation. Men det betyder inte att molnlösningar är enkla att implementera eller hantera.

Den här guiden ger svar på CFO:ers vanliga frågor kring molninvesteringar inom ekonomifunktionen men även andra delar av verksamheten. Läs om vilka möjligheter och utmaningar som kommer med att investera i molntjänster så att du kan ta mer effektiva beslut.

Crunch time 8: CFO's guide to cloud

Crunch time 7: Reporting in a digital world

Föreställ dig en framtid där rapportering inte längre innebär kalkylblad, diagram och fotnoter utan istället är intelligent, interaktiv och sker i realtid. Den här guiden beskriver hur digitala verktyg som automatisering, avancerad analys och maskininlärning gör att rapporteringen går snabbare, ger fler insikter och blir billigare.

Crunch time 7: Reporting in a digital world

Crunch time 6: Forecasting in a digital world

Människans fascination av framtiden är en del av vårt evolutionära arv. De som kan förutse potentiell risk är mer troliga att överleva. Detta gäller också för företag, där ledare som lyckas se potentiella hinder och navigera sig förbi dem skiljer sig från resten. Idag finns nya tekniker som, om de används på rätt sätt, ger möjlighet att upptäcka saker vi alltid velat veta. 

Crunch time 5: Finance 2025

Teknologierna som behövs för att transformera ekonomifunktionen är här och kommer bara att bli bättre. Dessutom kan vi lära oss mycket från andra funktioner. Moderna fabriker ger oss en insikt i vad automatisering kan leverera. Smarta kontrakt visar oss nya sätt att spåra tillgångar. Exemplen finns där, vi behöver inte uppfinna hjulet. 

Den här rapporten ger åtta förutsägelser om hur ekonomifunktionen kommer att utvecklas de närmaste åren för att bli bättre, snabbare och antagligen mycket billigare.

Digitala teknologier som driver framtidens rapportering

En handfull digitala teknologier går samman för att omforma hur företag hanterar sin rapportering. Vi ser tidiga tecken på att dessa teknologier börjar appliceras.

Robotic process automation
RPA förkortar tiden som företag spenderar på att bearbeta data genom att automatisera rutinmässiga arbetsuppgifter.
Chatbots
Dessa virtuella assistenter för det möjlight för användare att interagera direkt med data genom att ställa frågor med text eller röstinspelning.
Visualization
Dessa numera välbekanta verktygen gör det möjligt för människor att visa och leka med data på ett dynamiskt sätt, så att den blir lättare att förstå och interagera med.
Artificial intelligence
Den här samlingen teknologier inkluderar språkverktyg som kan läsa och skriva, samt maskininlärning.
Predictive analytics
Den här statistik-tekniken använder algoritmer för att göra framtidsanalyser – särskilt rutinmässiga ekonomiska prognoser.
Hade du nytta av den här informationen?