Nyheter

Securities Financing Transaction Reporting Obligation (SFTR)

Nya krav på rapportering av transaktioner för värdepappersfinansiering

Publicerad: 2019-02-25

Securities Financing Transaction Regulation (SFTR) kräver att både finansiella och icke-finansiella aktörer ska rapportera uppgifter om sina transaktioner för värdepappersfinansiering. Syftet är att skapa öppenhet och transparens. Förordningen förväntas börja gälla i början av 2020 och kommer att följa en stegvis implementationsprocess.

Under finanskrisen hade regelinstitutioner och inspektörer svårt att förutse risker kring värdepappersfinansiering. Anledningen var främst bristen på data. För att skapa större transparens antog EU därför Securities Financing Transaction Regulation (SFTR). Förordningen, som förväntas börja gälla i början på 2020, begär att både finansiella och icke-finansiella aktörer rapporterar detaljer om närliggande transaktioner för värdepappersfinansiering till ett handelsregister.

Undrar du vad som utgör en transaktion för värdepappersfinansiering? Läs mer här.

Vilka berörs av SFTR?

SFTR gäller alla EU:s finansiella och icke-finansiella organisationer och deras motparter, inklusive filialer. Bland annat omfattas värdepappersföretag, kreditinstitut och försäkringsbolag. Förutom att utöka rapporteringskraven kommer SFTR sannolikt att direkt påverka handel och hanteringen av säkerhetsfrågor.

Implementering av SFTR

Då SFTR omfattar många olika företag, tiden för implementation är relativt kort samt inom ett område som traditionellt inte varit föremål för långtgående regleringar behöver företag snarast kartlägga de luckor som finns inom organisationen samt ta fram en plan för att säkerställa uppfyllandet av regelverket.

Mårten Sellgren, Parner på Deloitte och expert inom finansiell digitalisering, berättar vidare:

- Implementering av STRF är primärt en organisationsövning gällande insamlandet av data. Denna utmaning bör bemötas systematiskt och metodiskt genom att identifiera vilka supportfunktioner som behöver stöd och att få dessa att samverka med varandra. Vi har hjälpt flera organisationer att kartlägga och förstå de utmaningar som nya och uppdaterade regelverk medför. Här ingår att konkretisera de åtgärder som behöver göras och implementera de lösningar som behövs för att på ett effektivt sätt uppfylla regelefterlevnad med förbättrad eller bibehållen operationell effektivitet. 

Vill du veta mer?

Tveka inte att höra av dig till oss via kontaktinformationen längst ner på sidan. 

Hade du nytta av den här informationen?