Future of Asset servicing

Artikel

Tre disruptiva teknologier som påverkar framtiden för asset servicing-bolag 

Global rapport från Deloitte

Utforska innehåll

Digitaliseringen påverkar de tjänster asset servicing-bolag levererar i allt högre grad. Under de närmaste fem åren kommer tre olika så kallade disruptiva teknologiområden, Robotic Process Automation (RPA), Blockchain och Cognitive Systems, att driva på denna utveckling och i grunden förändra hur asset servicing-bolag bedriver sin verksamhet. Dessa tre disruptiva teknologier har enorm potential och kommer möjliggöra att asset servicing-bolag förbättrar sin effektivitet, reducerar sin risknivå men samtidigt utvecklar kvalitén i de tjänster som bolagen levererar till sina kunder.

I den globala rapporten The future of asset servicing beskriver Deloitte dessa teknologier närmare, vilken påverkan vi tror att de får och vad asset servicing-bolag bör göra för att utnyttja teknologiernas potential maximalt. Vi tror till exempel att: 

  • Robotic Process Automation (RPA) kommer att automatisera processer som är väldigt omfattande och transaktionsintensiva (till exempel inom trading, avstämningar, rapporteringar till myndigheter och skatt).
  • Blockchain-teknologin kan komma att väsentligt reducera mängden fysiska pappersdokument som asset servicing-bolag använder i sin verksamhet, vilket kommer att höja effektiviteten och reducera kostnaden för enskilda värdepapperstransaktioner.
  • Cognitive Systems kommer innebära att bolagen använder sofistikerade dataanalysmetoder inom sin trading för att utveckla algoritmer som tar beslut baserade på historisk data och som lär sig hur man ska agera i en förändrad marknad.

Rapporten visar även exempel på hur ledande asset servicing-bolag i praktiken tillämpar dessa tre teknologier och hur det har förändrat deras verksamheten.

The future of asset servicing
Hade du nytta av den här informationen?