Artikel

Vägen till ett kontantlöst samhälle

Chasing Cashless: Nordic Mobile Payment Report 2019 

De nordiska länderna leder vägen i övergången till ett kontantlöst samhälle och i många aspekter har de blivit ett benchmark för digitalisering av betalningssystemet.

Utforska innehåll

Under bara några år har mobiltelefonen blivit den vanligaste betalningskanalen för person-till-person betalningar (P2P) i Sverige. Den utbredda och växande användningen av mobila betallösningar såsom Swish snabbar på digitalisering av landets pengar. Under 2017 var den totala mängden kontanter i Sverige endast 2,1 procent av den totala penningmängden, mätt som M1.

Monitor Deloittes experter förutspår att minst ett av de Nordiska länderna i praktiken kommer att vara kontantlöst år 2025. Experternas prognos är också att generationsskillnader i användning av mobila betalningar kommer att minska betydligt. Den nordiska rapporten undersöker rollen kontanter har i samhället, mobiltelefonens roll i P2P betalningar, e-handel, fysiska butiker och användningen av mobila betalningar över generationer.

I Sverige har övergången från kontanter till elektroniska betalningsmedel varit väldigt omfattande. Bland de elektroniska betalningsmedlen dominerar användning av kort, men Swish blir alltmer populärt. Enligt en undersökning utförd av Riksbanken använde endast 13 procent av svenskar kontanter senast de handlade i en butik. Det är en kraftig nedgång från 2010 års nivåer då 39 procent av befolkningen hade använt kontanter för sitt senaste köp.
 

Att betala med telefonen

I Sverige har mobila P2P betalningar varit en viktig drivkraft för användningen av mobila plånböcker. Cirka 85 procent har någon gång använt mobilen för att genomföra en P2P betalning och 35 procent av inrikes P2P betalningar sker med mobilen varje vecka. Internationella betalningar med mobilen är mer sällsynta. En viktig fråga är om Payment Services Directive (PSD2) kommer att göra det enklare och mer kostnadseffektivt att genomföra internationella P2P betalningar.

Kort är fortfarande det dominerande instrumentet för att genomföra butiks- och online betalningar i Sverige. De mobila lösningarna, som Swish, har blivit normen för P2P betalningar, men de används fortfarande i mycket begränsad omfattning vid köp i fysisk butik. Vissa detaljhandelsspecifika betalningslösningar har haft nordisk framgång, ett exempel är Espresso House som kombinerar sitt kundbelöningssystem med mobila betalningsfunktioner i samma app. Dessa typer av appar spelar en viktig roll vid användningen av mobila betalningar i butiker.

Smartphones blir ett alltmer centralt verktyg vid olika köptillfällen, både online och fysiskt. Ett annat område där smartphones börjar användas i allt större utsträckning är appar för privatekonomi, som förändrar hur människor sparar, spenderar och hanterar sina pengar. 

Vill du veta mer? Ladda ner hela "Chasing Cashless" för fler insikter.
Hade du nytta av den här informationen?