Artikel

EBA Stresstest resultat Q2 2016

Europeiska banktillsynsmyndigheten, EBA, har publicerat stresstestsresultat som visar på att de svenska storbankernas motståndskraft mot kraftiga störningar i omvärlden är god.

Europeiska banktillsynsmyndigheten, EBA, har publicerat stresstestsresultat som visar på att de svenska storbankernas motståndskraft mot kraftiga störningar i omvärlden är god. Swedbank, Nordea, SEB och Handelsbanken har deltagit i testet. 

Testresultatet sammanfattar de viktigaste kvantitativa resultaten av testet och analyserar de huvudsakliga riskfaktorerna under stress. Resultatet visar en relativt stark kreditvärdighet och kapitalposition hos de svenska bankerna under ett stressat scenario. 

Samtliga storbankernas kärnprimärkapitalkvoter påverkades mindre än 3 procent i det stressade scenariot. Beteenden samt effekter på räntenettot är faktorer som påverkat kreditrisk, marknadsrisk, motpartsrisk, kreditvärdighetjustering i det stressade scenariot. 

Mer information om stresstestet finns tillgänlig på EBAs hemsida, vänligen se nedan länkar:

https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2016/results

https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2016

Hade du nytta av den här informationen?