Nyheter

FI föreslår tydligare krav på clearingorganisationers hantering av IT och operativa risker

FSI News

2017-10-19

Finansinspektionen föreslår att det IT-regelverk som hittills omfattat kreditinstitut och värdepappersbolag nu också ska omfatta clearinginstitut. Syftet är att förtydliga kraven på hur clearingorganisationer hanterar operativa risker.

Enligt förslaget ska företag som driver clearingverksamhet omfattas av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, IT-verksamhet och insättningssystem. Företagen ska även omfattas av vissa bestämmelser om kontinuitetshantering i 5 kap. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker.

Förändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2018.

– Det här är i linje med vad vi förväntat oss. Vi kommer sannolikt att se fler typer av institut omfattas av FI:s IT-regelverk i framtiden, säger Ester Sundström, partner och specialist inom IT-risk på Deloitte.

Hade du nytta av den här informationen?