Artikel

Financial Services News

Nyhetsbrev finansiell sektor

FSI NewsFinancial Services News är ett elektroniskt nyhetsbrev som riktar sig till dig som arbetar inom den finansiella sektorn eller har intressen inom det. Det innehåller nyheter och aktuella branschfrågor inom våra tjänsteområden.

Insurance Accounting Newsletter

Genom Deloittes globala Insurance Accounting Newsletter kan du följa utvecklingen av de nya redovisninskraven och en sammanfattning av Deloittes egen förståelse av de framsteg som görs av Accounting Standards Board (IASB) och Financial Accounting Standards Board (FASB). 

Läs mer om Insurance Accounting Newsletter på vår globala webbplats >

Hade du nytta av den här informationen?