Nyheter

Finansinspektionen ger nya föreskrifter om betaltjänstleverantörer

FSI News

Den 1 maj 2018 ändras lagen om betaltjänster och nya typer av betaltjänster införs. Därför ändrar Finansinspektionen (FI) sina föreskrifter och allmänna råd om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer.

Publicerad: 2018-04-26

Bland annat ändrar FI reglerna om styr- och kontrollformer samt reglerna om vad som ska ingå i en ansökan om tillstånd respektive undantag från tillståndsplikt enligt lagen om betaltjänster. 

Ändringarna är ett led i genomförandet av EU:s andra betaltjänstdirektiv som medför nya krav för betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer.

Läs mer hos Finansinspektionen

Hade du nytta av den här informationen?