Global IFRS Insurance Survey 2018

Artikel

Nedräkning inför IFRS 17 – så förbereder sig försäkringsföretagen

Global IFRS Insurance Survey 2018

I maj förra året publicerade IASB redovisningsstandarden IFRS 17 efter nästan 20 års arbete. Målsättningen var att skapa en gemensam och principbaserad redovisning för alla typer av försäkringsavtal. Med drygt två år kvar till implementeringen, hur förbereder sig de globala försäkringsföretagen?

Deloittes tredje upplaga av Global IFRS Insurance Survey ger en överblick över hur försäkringsföretag i Nordamerika, Europa och Asien uppfattar och förbereder sig för de nya redovisningsreglerna IFRS 17. 340 beslutsfattare ger sin syn på omfattningen och komplexiteten av implementeringen samt utmaningar såsom budget, teknologi och tillgängliga resurser.

Sammantaget visar rapporten:

 • Precis tillräckligt med tid för att nå målet
  Försäkringsföretagen är försiktigt optimistiska när det gäller att färdigställa implementeringsarbetet i tid. 90 procent svarar att de kommer att vara helt klara den 1 januari 2021.
 • Nödvändigt att uppgradera teknologin
  87 procent anser att deras systemteknologi behöver uppgraderas för att kunna samla all ny data och genomföra de beräkningar som krävs för att tillämpa standarden. Datainsamling anges också vara företagens främsta teknologi-utmaning.
 • Väsentliga implementeringskostnader har budgeterats
  Majoriteten av försäkringsföretagen har nu satt en förväntad budget för implementeringen, vilket visar på betydligt högre förväntade kostnader än vad som angavs i Deloittes undersökning 2013. 35 procent av företagen bedömer att de kommer att lägga över 50 miljoner euro, vilket endast 7 procent uppgav för fem år sedan.
 • Fördelarna väger upp för kostnaderna
  Hela 93 procent av de globala försäkringsföretagen är av åsikten att fördelarna med IFRS 17 kommer att väga upp för implementeringens kostnader. Samma siffra i 2013 års undersökning var 21 procent. Överlag identifierar företagen de främsta fördelarna med IFRS 17 som:

  1. De finansiella rapporterna kommer spegla företagens resultat och intjäning på ett bättre sätt
  2. Ökad tillgång till kapitalmarknaderna
  3. Förbättrad information som stöd för utformning av försäkringsprodukter.
 • Stor efterfrågan på aktuarier, redovisningskompetens och samarbetsförmågor
  Företagen anser att samarbetsförmåga mellan olika funktioner är minst lika viktigt som försäkringsteknisk kompetens. Flera uppger dessutom att de strävar efter att öka integrationen mellan ekonomiavdelningen, aktuarierna och övriga avdelningar. Svårigheter att rekrytera redovisnings- och aktuarieexpertis ses som den största utmaningen.

 

Hade du nytta av den här informationen?