Perspektiv

Global risk management survey

Deloittes globala undersökning av riskhantering, 8:e upplagan

Denna undersökning utvärderar hur riskhantering har förändrats i takt med ökade utmaningar inom finansiell verksamhet. Undersökningen genomfördes i slutet av 2012 med deltagande av Chief Risk Officers eller deras motsvarigheter från 86 finansiella institutioner runt om i världen.

Den globala finanskrisen har lett till en dramatisk förändring av finansiell verksamhet globalt. Bland annat har stora lagstiftningsreformer antagits i flera jurisdiktioner under de senaste åren, med målet att skapa ett mer stabilt och transparent finansiellt system. Trots att förändringarna har varit enorma, verkar de förändringar som hittills gjorts inom riskhantering endast vara ett steg på vägen. Utvecklingen av riskhantering fortsätter i takt med att institutioner strävar efter att sätta en ännu högre ribba genom att anpassa sina affärsstrategier, affärsprocesser, och riskhanteringsprogram allteftersom nya myndighetskrav införs eller nya riskfrågor uppstår.

Hade du nytta av den här informationen?