Artikel

Framtiden för riskhantering i finansiell sektor

Med allt fler förväntade regeländringar och snabb teknologiutveckling kommer dagens riskhantering att behöva förändras dramatiskt.

Publicerad: 2017-06-20

Den geopolitiska risken har ökat i samband med Storbritanniens planerade utträde ur Europeiska Unionen och USA:s idéer om att omförhandla handelsavtal samt omvärdera allianser som tidigare setts obestridda. Startup-bolag inom FinTech utmanar traditionella affärsmodeller inom den finansiella sektorn och konkurrensbilden förändras. I en miljö med förändrade affärsförutsättningar och med större regeländringar kommer även riskhanteringen att behöva se annorlunda ut. 

I Deloittes globala rapport The future of risk in Financial Services lyfter vi fram sex områden som finansiella verksamheter bör se över för att bli mer dynamiska och effektiva i sin riskhantering:

  1. Ökat fokus på strategiska risker som geopolitiska risker och risker kopplade till FinTech eller andra icke-traditionella konkurrenter.
  2. Ompröva de tre försvarslinjerna genom att öka affärsenheters ansvar i att hantera risker samt förtydliga den andra linjens försvarsaktiviteter.
  3. Utnyttja ny teknologi för att öka riskhanteringens effektivitet.
  4. Ökat fokus på conduct risk i syfte att säkra kunders förtroende och strategisk fördel.
  5. Förbättra riskhanteringsfunktioner för att bygga upp en smidigare infrastruktur med ökad möjlighet att hantera såväl nyare icke-finansiella risker så som befintliga utmaningar i en fragmenterad regulatorisk kravställning. 
  6. Hantera kapital och likviditet på ett strategiskt sätt genom att förbättra styrningsstrukturer och beslutsprocesser
The future of risk in financial services

Förutsättningarna för riskhantering förändras. Finansiella verksamheter kommer att behöva ta ställning till huruvida de vill fortsätta med ”business as usual” eller ompröva sina traditionella metoder för riskhantering i ett strategiskt syfte. 

Ladda ner rapporten för att bättre förbereda dig inför framtiden. Välkommen att kontakta oss om du vill diskutera rapporten eller höra hur vi kan se över er nuvarande strategi för riskhantering.

Hade du nytta av den här informationen?