Nordic Insight Issue 2

Artikel

Nordic Insight - Issue 2

Juni 2017

I detta nummer tar vi dig med på en nordisk resa där vi undersöker hur de olika länderna hanterar några av dagens viktigaste compliance-frågor. Vi börjar i Finland där debatten om implementering av EU:s nya direktiv för Anti-Money Laundering är minst sagt livlig. Du får också läsa om hur SEB hanterar den nya PSD2-förordningen med ett "customer-first"-fokus, samt hur ett danskt uppstartsföretags känner för reglering och avreglering.

Få branscher är mer reglerade än finanssektorn. Vi har därför gjort en sammanställning över de reglerande nyckelfaktorer som för närvarande påverkar marknaden. Avslutningsvis delar några av Deloittes experter med sig av sina synpunkter och kommentarer kring riskhantering av finansiell brottslighet. Både avseende hur vi ser att man kan relatera till varandras erfarenheter på lokal, regional, institutionell och myndighetsnivå samt möjligheter till att skapa ett ramverk som återspeglar behoven i den egna regionen.

Vi önskar dig en intressant läsning!

Nordic Insight - Issue 2
Hade du nytta av den här informationen?