Artikel

Open banking

Att lyckas i en osäker framtid

Deloitte har nyligen lanserat en rapport om Open Banking – ett initiativ som kräver att banker ska ”öppna” kundtransaktionsdata till tredje part.

Vilka omedelbara och långsiktiga konsekvenser kan open banking ha på bankers traditionella affärsmodell och vad kan bankerna göra för att anpassa sig till en open banking-värld? Vilka strategiska alternativ och utmaningar måste bankerna ta itu med för att vara framgångsrika?

I rapporten beskriver vi även vår vision av en "marketplace banking"-framtid, en framtid som härleds av open banking där produkter och tjänster från flera leverantörer nås och hanteras via ett enda gränssnitt. Här presenterar vi fyra strategiska alternativ för banker.

Open banking

Läs mer
Hade du nytta av den här informationen?