Tjänster

Governance, Risk & Compliance

Effektiv styrning, riskhantering och regelverksefterlevnad

De senaste åren har vi bevittnat alltmer långtgående krav från myndigheter och ägare på effektiv styrning, riskhantering och regelefterlevnad hos både ledning, styrelse och företag som helhet. Att hantera dessa krav innebär både möjligheter och utmaningar.

Kreditvärderingsinstitut och investerare har börjat premiera företag med god bolagsstyrning och ett strukturerat förhållningssätt till risker och regelverk. Men bristande regelefterlevnad kan innebära att tillståndet att verka är i fara, i synnerhet i den finansiella sektorn. I många fall innebär de ökade kraven kostnader för företagen, men rätt hanterat kan det också finnas möjligheter till effektivitetsvinster. Effektiv styrning, riskhantering och regelverksefterlevnad är viktigare än någonsin tidigare.

Vi hjälper er med bland annat regelverksefterlevnad, riskhantering, bolagsstyrning och avtalsefterlevnad för att ni effektivt och med hög kvalitet ska kunna anpassa er till nya krav och dra nytta av de möjligheter regelförändringarna medför.

Kontakt

Michael Bernhardtz

Michael Bernhardtz

Managing Partner | Risk Advisory

Michael is a Deloitte partner within Risk Advisory with more than 20 years of experience in assisting clients with matters related to risk, governance, compliance and internal controls. His primary fo... Mer