2018 Global Human Capital Trends

Analys

2018 Global Human Capital Trends

Socialt kapital allt viktigare för företag

Arbetslivet står inför dramatiska, djupgående förändringar. Ny teknologi, demografiska skiften och växande förväntningar från marknadens talanger skapar nya förutsättningar. Även synen på vilken roll företag bör spela i samhället förändras.

Årets "Global Human Capital Trends" belyser den ökande vikten av företagets sociala kapital. Det sociala kapitalet kan forma organisationens syfte, utveckla relationer med intressenter och i det yttersta påverka organisationens framgång eller fall.

Organisationer bedöms inte längre enbart utifrån traditionella mål om ekonomiskt resultat och kvalitet på produkter eller tjänster. Istället utvärderas de utifrån sin inverkan på samhället i stort – relationen till anställda, kunder och samhället – och omvandlas från företag till "sociala företag". Att hänga med på denna resa blir allt viktigare för att attrahera och behålla talanger, bygga ett starkt varumärke och skapa lojalitet hos kunder. 

Årets ”Human Capital Trends” belyser tio trender som företagsledare bör känna till för förbereda sig, och sina organisationer, att ta till vara möjligheterna. Temat ”The rise of the social enterprise” speglar företagens växande fokus på socialt kapital. Studien har besvarats av över 11 000 HR- och yrkesverksamma i 140 länder och är den största i sitt slag.

Vilka tio trender kommer att prägla arbetslivet de kommande åren? Ladda ner rapporten för att läsa mer.

This publication contains general information only and Deloitte is not, by means of this publication, rendering accounting, business, financial, investment, legal, tax, or other professional advice or services. This publication is not a substitute for such professional advice or services, nor should it be used as a basis for any decision or action that may affect your business. Before making any decision or taking any action that may affect your business, you should consult a qualified professional advisor. Deloitte shall not be responsible for any loss sustained by any person who relies on this publication.

Hade du nytta av den här informationen?