2018 Global Human Capital Trends

Analys

2019 Global Human Capital Trends

Leading the social enterprise: Reinvent with a human focus

Med cirka 10 000 respondenter i över 119 länder är Deloittes rapport Global Human Capital Trends den största av sitt slag. Under 2019 har kombinationen av sociala, politiska och ekonomiska frågor intensifierats. Årets rapport undersöker hur vi kan återskapa organisationer med människan i fokus. 

Om 2019 Global Human Capital Trends

Ett ”socialt företag” är en organisation som kombinerar vinstutveckling med sin påverkan på världen i stort genom att respektera och stödja anställda, kunder och samhället. I studien som besvarats av 10 000 respondenter i 119 länder, framkommer det att det sociala företagets roll är viktigare nu än någonsin.

Trots detta är enbart 19 procent av företagsledarna redo att leda det sociala företaget. Det krävs en återuppbyggnad av organisationen och att människor sätts i centrum till skillnad från enbart de sociala, politiska och ekonomiska målen inom organisationen. 

Hur kan arbetskraft, organisation och HR förändras för att skapa värde för anställda och vilka trender kommer att prägla arbetslivet de kommande åren? Ladda ner rapporten för att läsa mer.

Hur utmärker sig Norden jämfört med den globala statistiken?  

Vi har dykt djupare i den nordiska statistiken och analyserat hur svaren skiljer sig mot för det globala resultatet inom de tre huvudområdena; framtidens arbetskraft, framtidens HR och framtidens organisation. Läs jämförelsen och sammanfattningen här!

Kommande fördjupning och seminarier

Vi håller även seminarier i Malmö, Göteborg och Stockholm för att djupdyka i rapportens tre kapitel; The future of the workforce, The future of the organization och The future of HR. Är du intresserad av att få inbjudan? Hör av dig

This publication contains general information only and Deloitte is not, by means of this publication, rendering accounting, business, financial, investment, legal, tax, or other professional advice or services. This publication is not a substitute for such professional advice or services, nor should it be used as a basis for any decision or action that may affect your business. Before making any decision or taking any action that may affect your business, you should consult a qualified professional advisor. Deloitte shall not be responsible for any loss sustained by any person who relies on this publication.

Hade du nytta av den här informationen?