2018 Global Human Capital Trends

Analys

2021 Global Human Capital Trends

Det sociala företaget i en föränderlig värld: Att skifta fokus från överlevnad till utveckling

Deloitte Global Human Capital Trends är den största studien av sitt slag och har besvarats av cirka 9000 företagsledare och HR experter i 119 länder. Årets rapport undersöker hur organisationer och ledare kan ta lärdom av det senaste årets händelseutveckling för att i grunden se över hur de arbetar – inte bara för att överleva, utan också utvecklas!

Några av huvudinsikterna i årets rapport är:

  • Disruption är en möjlighet för ledare att utmana gamla normer, omvärdera verksamheten och skapa framtidens arbetsplats. 
  • Organisationer måste i grunden skifta inställning från att fokusera på överlevnad till att istället utveckla sin verksamhet. 
  • Företagsledare omstrukturerar arbetet för att optimera medarbetarnas potential genom att designa arbetet efter deras styrkor.
  • Det krävs mer än att automatisera arbetsuppgifter för att verkligen förändra verksamheten! Det handlar inte om att använda teknik som en substitut-strategi — det handlar om att anpassa arbetet på ett sätt som gynnar medarbetarnas kapacitet. 

 

Ladda ner den fullständiga rapporten för att läsa mer om vilka trender som kommer att prägla arbetslivet de kommande åren! 

Would you like this information in English? 

Please read 2021 Global Human Capital Trends on our global website

This publication contains general information only and Deloitte is not, by means of this publication, rendering accounting, business, financial, investment, legal, tax, or other professional advice or services. This publication is not a substitute for such professional advice or services, nor should it be used as a basis for any decision or action that may affect your business. Before making any decision or taking any action that may affect your business, you should consult a qualified professional advisor. Deloitte shall not be responsible for any loss sustained by any person who relies on this publication.

Hade du nytta av den här informationen?