Artikel

Är du redo för framtidens arbetsliv?    

Delta i Human Capital Trends 2018

Publicerad 2017-10-24

Deloitte är i full gång med att samla in svar till rapporten Global Human Capital Trends 2018 där vi undersöker trenderna som kommer att påverka framtidens arbetsliv. Vi vill gärna veta var du står! Enkäten tar 15-20 minuter att fylla i och dina svar behandlas anonymt.

Klicka här för att delta i undersökningen om framtidens arbetsliv.

Undersökningen har tagits fram av Deloittes Human Capital-verksamhet och ger insikt i arbetslivets utveckling både i Sverige och globalt. 2017 deltog över 10 000 ledare och yrkesverksamma i 140 länder i undersökningen.

Alla som besvarar undersökningen får rapporten via e-post när den publiceras under 2018. 

Här hittar du förra årets upplaga, Human Capital Trends 2017.

Delta i undersökningen

Deloitte Global Human Capital Trends 2018

Till enkäten
Hade du nytta av den här informationen?

Related topics