Artikel

Human Capital Trends 2019

Hur utmärker sig Norden jämfört med den globala statistiken?  

Tusentals ledare och HR-professionals över hela världen – inklusive nästan 500 från Norden – deltog i den senaste upplagan av Human Capital Trends. Vi djupdyker i de nordiska svaren och hur de skiljer sig mot de globala inom de tre kapitlen; Framtidens arbetskraft, Framtidens organisation och Framtidens HR.

Framtidens arbetskraft

Kapitlet "The Future of the Workforce" fokuserar på insikter om hur arbetskraften förändras och hur ditt företag kan anpassa sig till utvecklingen.

Mer än 80 procent av globala ledare tror att framtidens ledare kommer att behöva besitta ny och unik kompetens. Vi ser dock skillnad när vi jämför svaren med Nordens förväntningar på vilka färdigheter som kommer att krävas. 47 procent i Norden anser att “driving digital and business transformation” är den mest viktiga rollen för framtidens ledare, jämfört med bara 35 procent globalt. 

Har du missat den fullständiga versionen av Global Human Capital Trends? Läs mer och ladda ner rapporten här.

Ladda ner jämförelsen

Framtidens arbetskraft

The Future of the Organization

Kapitlet "The Future of the Organization" fokuserar på insikter om hur arbetstagarnas krav förändras och hur det förändrar framtidens arbete.

En högre procent av nordiska team är virtuella och multifunktionella

33 procent av nordiska organisationer arbetar mestadels i team, jämfört med 25 procent globalt. En högre procent av teamen är också virutuella och multifunktionella jämfört med det globala resultatet. 64 procent av nordiska ledare tror att den största utmaningen i att arbeta mer teambaserat är att ledare inte vet hur man hanterar arbetsmodellen.

Ladda ner jämförelsen

Framtidens organisation

The Future of HR

Kapitlet "The future of HR" lyfter insikter om de främsta trenderna inom HR och hur dessa kommer påverka din verksamhet.

Automation inom HR verkar vara viktigare i Norden

I Norden tror 71 procent att automation kommer vara centralt för att förändra HR funktionen, jämfört med 56 procent globalt. På frågan om vad som kommer ha störst inverkan på evolutionen av HR svarade nordiska ledare främst "digital HR", "förändringstakten" och "automation". 

Ladda ner jämförelsen

Framtidens HR

Hade du nytta av den här informationen?