Artikel

2019 Deloitte Global Human Capital Trends-enkät

Dina åsikter behövs

2019 Deloitte Global Human Capital Trends Survey är öppen för ledningsgrupper, företagsledare och HR-personer.

Utforska innehåll

Förra året belyste trenderna hur organisationer inte längre enbart bedöms utifrån traditionella mål om ekonomiskt resultat och kvalitet på produkter eller tjänster. Istället utvärderas de utifrån sin inverkan på samhället i stort – relationen till anställda, kunder och samhället – och omvandlas från företag till "sociala företag".

Årets trendundersökning är din möjlighet att dela ditt perspektiv och hjälpa till att driva samtalet om arbetskraften, arbetsplatsen och den övergripande förändrade karaktären av arbetet.

Human Capital Trends 2019

Till enkäten

Utforska innehåll

Hade du nytta av den här informationen?