Artikel

2019 Deloitte Global Human Capital Trends-enkät

Ge ditt perspektiv och ta del av insikterna

Vilka är de största trenderna inom Human Capital 2019 enligt dig? Genom att svara på undersökningen medverkar du till att bygga en världsomspännande studie av personal och företagsledare.

Utforska innehåll

Deloitte Global Human Capital Trends 2019-enkäten är nu öppen!

Dina svar är viktiga – genom att delta i studien kan du dela med dig av ditt perspektiv och hjälpa till att driva samtalet om arbetskraften, arbetsplatsen och den övergripande förändrade karaktären av arbetet. Vi hoppas på att få in svar från HR-personal och företagsledare.

Förra året belyste trenderna hur organisationer inte längre enbart bedöms utifrån traditionella mål om ekonomiskt resultat och kvalitet på produkter eller tjänster. Istället utvärderas de utifrån sin inverkan på samhället i stort – relationen till anställda, kunder och samhället – och omvandlas från företag till "sociala företag".

Human Capital Trends 2019

Resultatet av enkäten kommer publiceras våren 2019. Alla som svarar får en elektronisk kopia av studien.

Till enkäten

Utforska innehåll

Hade du nytta av den här informationen?