Artikel

Voice of Asia - third edition

September 2017

Antalet invånare över 65 år i Asien kommer växa från dagens 365 miljoner till mer än 500 miljoner inom tio år. Den åldrade asiatiska befolkningen kommer då utgöra 60 procent av den globala befolkningen över 65 år.

Kinas befolkning blir allt äldre medan Indiens unga befolkning växer allt snabbare. Det innebär att Indien får Asiens tredje största tillväxt i nya jobb efter Kina och Japan. Indiens möjliga tillväxt kan gå från dagens 885 miljoner till 1,08 miljarder arbetande inom 20 år. Även Indonesien och Filippinerna har relativt unga befolkningar vilket tyder på liknande ökning av den yngre arbetskraften. Det påverkar ekonomierna i Asien och även världen över, visar rapporten Voice of Asia - third edition från Deloitte.

 

Kinas befolkning blir allt äldre medan Indiens unga befolkning växer allt snabbare. Det innebär att Indien får Asiens tredje största tillväxt i nya jobb efter Kina och Japan. Indiens möjliga tillväxt kan gå från dagens 885 miljoner till 1,08 miljarder arbetande inom 20 år. Även Indonesien och Filippinerna har relativt unga befolkningar vilket tyder på liknande ökning av den yngre arbetskraften. Det påverkar ekonomierna i Asien och även världen över, visar rapporten Voice of Asia - third edition från Deloitte.

Hade du nytta av den här informationen?