Artikel

Manufacturing for Growth

A World Economic Forum Report in collaboration with Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Deloittes "Manufacturing for growth" är ett samarbete med World Economic Forum. Rapporten behandlar utmaningar och lösningar inom tillverkningsindustrin med särskilt fokus på den globala konkurrenspolitiken. Med exempel från både Kina, Brasilien, Indien, Tyskland, Japan och USA identifieras vilka faktorer som behövs för en framtida tillväxt inom branschen.

Hade du nytta av den här informationen?