Artikel

Transaktionstrender i en föränderlig värld vittnar om framtidens M&A-aktivitet 

Publicerad: 2020-11-12

M&A-transaktioner förväntas ha en viktig roll när företag återhämtar sig i det volatila ekonomiska klimat som råder. Deloittes undersökning visar att företagsledare är optimistiska, då en majoritet förväntar sig att M&A-aktiviteten kommer att återgå till liknande nivåer som före pandemins utbrott inom ett års tid.

– Vi ser att både traditionella och alternativa M&A-aktiviteter används för att navigera under förändrade förhållanden, stärka motståndskraften och förverkliga disruptiva tillväxtstrategier. Lokalt ser vi sedan i slutet av sommaren en tydlig återhämtning på den svenska marknaden, där flera transaktioner som pausades i våras nu har återupptagits, en våg av carve-outs och separationer i flera industrier, samt finansiella investerare som återigen är väldigt aktiva, säger Martin Eriksson, ansvarig för M&A på Deloittes avdelning Consulting.

Den rådande pandemin, politiska oroligheter och ett volatilt ekonomiskt klimat har resulterat i betydande strukturförändringar och global osäkerhet. Detta till trots visar vår senaste undersökning att det råder viss optimism bland företagsledare gällande bolagstransaktioner.

Under våren har intresset för internationella M&A aktiviteter svalnat, vilket har resulterat i ett ökat fokus på mer lokala transaktioner.

Vi ser även att företagsledare i större utsträckning väljer offensiva M&A-strategier med målet att nå marknadsledande positioner, framför defensiva strategier som används i syfte för att hålla jämn takt med konkurrenter.

Vi ser att covid-19 påskyndar företagens behov av att skapa ytterligare frihet i sina interna och externa ekosystem, vilket ökar intresset för alternativa M&A-aktiviteter som partnerskap och allianser. Det ökade intresset för alternativa transaktionsstrategier kan komma att bredda definitionen av M&A framöver.

Marknadens förutsättningar tillför dock nya utmaningar i arbetet att uppnå önskade resultat inom M&A-processer. Särskilt utmanande ser vi att hanteringen av de osäkra marknadsförhållandena, processen att översätta företagets övergripande strategi till M&A-behov, samt värdering av tillgångar är. Det nya virtuella arbetssättet tycks inte ha påverkat företags transaktionsverksamhet negativt i någon större utsträckning, men vi ser att cybersäkerhet är en allt viktigare fråga som måste adresseras till följd av företags digitala koordinering av sina M&A-aktiviteter.

Ta del av fler insikter

I vår globala artikel M&A Trends Survey: The future of M&A kan du läsa mer om aktuella trender på området.

Läs mer
Hade du nytta av den här informationen?