Lösningar

Integration & Separation Services

Vi stöttar industriella köpare och säljare av affärsenheter eller dotterbolag, oavsett bransch och riskkapitalbolag som vill göra förändringar i sina portföljbolag.

Inom Integration & Separation Services stöttar vi operationella integrationer och separationer i samband med förvärv och avyttringar. Alla företagsfusioner, förvärv och försäljningar initieras med en förväntan om att öka värdet i bolaget. Vi följer en strukturerad process som hjälper till att leverera det förväntade värdet och hantera eventuella risker som kan försena eller minska det värdet. Separationer eller avyttringar handlar om att förbereda ett bolag för att avyttra en affärsenhet eller ett dotterbolag samt beskriva hur separationen ska gå till. På så sätt görs avyttringen så smidig som möjligt, med fortsatt fokus på daglig verksamhet och kvarvarande affärer.

Deloitte har ett dedikerat, lokalt team i Sverige uppbackat av ett starkt, globalt nätverk av personer som enbart arbetar med M & A integrationer och separationer. Vårt arbetssätt är väl beprövat med erfarenhet från hela integrations-/separationsprocessen, där vi har möjlighet att stötta våra klienter i alla arbetsströmmar och funktionella avdelningar för att fokusera på rätt aktiviteter, hantera risker och avlasta bolaget.

Kontakt

Debbie Wrench

Debbie Wrench

Partner | PMI | Financial Advisory

Debbie leads the Swedish PMI team and has extensive experience in delivering integration and separation services across a number of industry sectors including Financial Services, Energy and Resources ... Mer