Tjänster

Corporate Finance Advisory

Vi hjälper till att skapa värde genom förvärv, avyttringar och kapitalanskaffning

Står ditt bolag inför en eventuell försäljning eller ett förvärv eller har det expansionsplaner som kräver externt kapital? Oavsett transaktionstyp finns det en gemensam nämnare: de måste genomgå en planerad och strukturerad transaktionsprocess.

Våra specialister hjälper till att genomföra transaktioner inom dessa områden. De har rätt kompetens och erfarenhet för alla moment av en transaktionsprocess såsom planering, identifiering av förvärvskandidater, bistånd vid förhandlingar, koordinering med externa parter och due diligence av transaktionsobjektet. Våra specialister arbetar med utvalda delar av en transaktionsprocess eller som projektledare med helhetsansvar.

Deloitte utnämns till världens största M&A-rådgivare 2022

Analysföretaget Mergermarket har utsett Deloitte till #1 Financial Advisor to Global M&A Activity 2022, mätt i antal genomförda transaktioner. Deloitte rankas även #1 i Europa. 

Läs mer om de transaktioner som Deloittes medlemsfirmor stöttat här

Kontakt

David Jarnland

David Jarnland

Partner | Corporate Finance | M&A

David Järnland is a Partner within Financial Advisory at Deloitte Sweden serving as Managing Partner for Corporate Finance Advisory with a focus on private M&A. David joined Deloitte in 2017 with 15+ ... Mer