key findings of Deloitte's 2015 shared services survey

Analys

Deloitte's 2014 Global Outsourcing and Insourcing Survey

Framtidens outsourcing

Deloittes studie illustrerar en marknad i förändring, där företagens behov av outsourcing fokuserar allt mer på flexibla lösningar som kan svara mot en föränderlig omvärld.

Sammanfattning

Deloittes globala studie redogör för de viktigaste trenderna och utvecklingen inom outsourcing samtidigt som den belyser företagens framtida behov – en framtid där företagen kommer att behöva flexibilitet och ökat teknikutnyttjande för att kunna svara mot en alltmer föränderlig omvärld.

Vi ser en fortsatt utveckling där allt fler företag väljer att lägga ut funktioner som ekonomi, IT och HR. Samtidigt kommer efterfrågan på outsourcing inom tjänsteområden som juridiska processer och Facility Management att öka de närmaste åren. Vidare spås den geografiska marknaden där outsourcingtjänster tillhandahålls att växa utanför redan etablerade områden som Indien, Kina Östeuropa och Filippinerna.

 

Deloitte's 2014 Global Outsourcing and Insourcing Survey
Hade du nytta av den här informationen?