key findings of Deloitte's 2015 shared services survey

Analys

2015 Global Shared Services Survey 

Vilka är de senaste trenderna?

Den interaktiva sammanfattningen av 2015 års Global Shared Services Survey innehåller insikter från 300 olika organisationer bestående av mer än 1000 SSCs.

Sammanfattning

Här finns det viktigaste sammanfattat avseende respondenternas shared services-resor, nuvarande omfattning och placering, typ av organisationsstruktur samt vilka utmaningar de stött på och vilket värde som har genererats.

Rapporten indikerar att organisationer utökar sitt användande av shared services, vilket ger företagen ett flertal fördelar. 71 procent av de svarande undersöker möjligheten att utöka antalet funktioner i sina shared services i framtiden. En trend är att företag inrättar multifunktionella shared service center redan från start, och många avstår helt från center med endast en funktion. 

Global shared services survey

Översiktlig grafik

Hade du nytta av den här informationen?