Shared Services

Analys

2021 Global Shared Services and Outsourcing report

Shared Services-organisationer satsar på strategiska investeringar för att leverera ökat värde

Hur hanterar Shared- och Global Business Services-organisationer dagens affärsutmaningar? Vår undersökning visar att Shared Services Center investerar alltmer i strategiska förmågor för att leverera ökat värde till affären och kunder. Organisationer skiftar också till globala och hybrid-leveransmodeller för att attrahera och behålla talanger. Ta del av resultatet här!

Sammanfattning av rapportens nyckeltrender

  • Shared Services Center investerar i strategiska förmågor för att driva insikter och skapa ökat värde för sina kunder.
  • En strategi för att skapa hybridarbetsplatser är en nyckelaktivitet hos organisationer som vill öka sin produktivitet och minska sina kostnader.
  • Organisationer fokuserar alltmer på att förbättra medarbetarupplevelsen genom nya, innovativa och virtuella medarbetarmodeller och ökad mångfald i ledarskapet.
  • Global Business Services-organisationer levererar digitala lösningar, där robotisering (RPA), globala standardprocesser och s.k. ”single instance”-affärssystem framgår som de främsta verktygen.

     

Modeller för Shared Services och Outsourcing: Mer globala, komplexa och ständigt föränderliga

Leveransmodeller för tjänster utvecklas ständigt. Hos världens största företag ser vi ett allt större skifte mot globala, multifunktionella och virtuella modeller, något som drivits på ytterligare av lärdomar från covid-19. Dessa företag satsar på att utöka värdet som Shared Services- och Outsourcing-modeller skapar, höja effektiviteten och minska kostnaderna. 

Utöver att bredda sina mer traditionella funktioner utvecklar Shared Services-organisationer nu mer specialiserad kompetens inom områden som analytics, rapportering, digitala lösningar och kundupplevelse. På så sätt skapas flexibilitet att snabbt införa nya förmågor och positionera sina kunder för framgång.

Om undersökningen

Sedan 1999 har Deloitte genomfört en undersökning vartannat år för att bättre förstå hur Shared Services-organisationer genom nya tillvägagångssätt och trender adresserar affärsutmaningar för att möta kundernas behov. I år har undersökningen haft fler deltagare än någonsin: 

  • Över 600 respondenter, en ökning med 58 procent från 2019, från 500 unika organisationer globalt.
  • Respondenter från omkring 45 länder, med Shared Services Center i nära 75 olika länder
  • Över 56 procent av respondenterna kommer från organisationer med minst $5B i omsättning
  • Deltagandet var som högst i konsumentbranschen liksom energi och industrisektorn. 

Se nyckelresultatet i infografiken nedan, och ladda ner rapporten för fler insikter och trender.

Klicka på bilden för att se infografik över de viktigaste trenderna

Nyckeltrender och resultat: Digital transformation och globala modeller

Fullwidth SCC. Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Hade du nytta av den här informationen?