Artikel

K2/K3

En utbildningsdag där vi går igenom de nya redovisningsprinciperna

Den 1 januari 2014 blev K3-regelverket obligatoriskt för alla större företag som inte tillämpar IFRS. Detsamma gäller stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund. Även mindre företag måste göra ett aktivt val mellan K2 och K3 och säkerställa att årsredovisningen upprättas efter rätt regelverk.

Det är mycket viktigt att de kommunala bolagen sätter sig väl in i de nya reglerna och vilka effekter de får på den finansiella rapporteringen.

Målet är att du som deltagare ska kunna identifiera vilka områden som påverkas av regeländringen, samt anpassa den ekonomiska funktionen efter det.

Innehåll

  • Bakgrund till nya redovisningsprinciper
  • Övergripande genomgång
  • Skillnader mellan K2 och K3
  • Påverkan på övergångsbalansen
  • Påverkan på årsredovisningen för 2014

Målgrupp

Administratörer, handläggare och assistenter som arbetar eller vill arbeta med ekonomi och bokslut inom alla statliga, kommunala/landstingskommunala verksamheter och bolag.

Kontakta oss

Har du frågor som rör kursadministrationen är du välkommen att kontakta Maritha Ollikainen, mollikainen@deloitte.se, +46 752 46 41 76.

Hade du nytta av den här informationen?