Evenemang

Arbetsrätt, sociala medier och whistleblowing

Utbildning för offentlig sektor

Sociala medier som Facebook, Twitter och Linked In har blivit en del av vår vardag, både på jobbet och privat. Genom internet och sociala medier har det blivit allt enklare för anställda att få stor spridning för sina yttranden. Det ställer frågor om yttrandefrihet på sin spets, liksom frågor om hur man använder sin arbetstid och vad anställda får göra med arbetsgivarens utrustning. På senaste tiden har det kommit flera nya vägledande rättsfall om yttrandefrihet och kritikrätt för anställda. Därutöver är en utredning snart klar med lagförslag för att stärka skyddet för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet som lämnar uppgifter om missförhållanden i verksamheten, s.k. whistleblowing.

På denna kurs reder vi ut vad som gäller i fråga om anställdas yttrandefrihet i förhållande till sin arbetsgivare. Vi går igenom det aktuella rättsläget, aktuella domar och rättsfall kopplade till uttalanden i sociala medier och fall av whistleblowing.

Målgrupp

Kursens innehåll är av intresse för alla som kan komma att hantera och besluta i personal- och policyfrågor t.ex. personalchef, förvaltningschef, medlemmar av ledningsgrupp, verkställande direktör, mellanchef och HR-medarbetare.

Innehåll

  • Genomgång av tillämplig lagstiftning och aktuella rättsfall
  • Vad kan en anställd skriva och inte skriva om arbetsgivaren och kollegor på facebook och i bloggar och andra sociala medier?
  • Vilka sanktioner kan en arbetsgivare använda mot en anställd som går över gränsen?
  • Får en anställd använda facebook och andra sociala medier på arbetstid?
  • Kan man avtala om hur sociala medier får användas?
  • Hur förhåller sig en anställds lojalitetsplikt till yttrandefrihet och kritikrätt?
  • Vad är ett whistleblowingsystem och vad bör man som arbetsgivare tänka på innan man inför ett sådant på arbetsplatsen?

Utbildningsledare

Johan Mikaelsson är manager på Deloitte. Han är ansvarig för Deloittes arbetsrättsteam och tidigare advokat. Han har en gedigen arbetsrättslig och associationsrättslig erfarenhet av det arbetsrättsliga området och är van föreläsare i ämnet, såväl för jurister som för personer med mindre juridisk erfarenhet.

Information

Frågor som rör kursadministrationen besvaras av Maritha Ollikainen, mollikainen@deloitte.se, 075-246 41 76

Kontakt