Artikel

Årsredovisningen – en viktig del i de förtroendevaldas verktygslåda

En viktig del i förtroendevaldas uppgift är att granska, upprätta och besluta om årsredovisningen. Vad står det egentligen i en årsredovisning och varför står det som det gör? Den här kursen ger ökade möjligheter att konkret förstå och kritiskt läsa en kommunal/landstingskommunal årsredovisning.

Innehåll

  • Bakgrund och syfte med en årsredovisning i offentlig sektor
  • Vad är god redovisningssed?
  • Grundläggande redovisningsbegrepp
  • Översikt över gällande lagstiftning
  • Resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys
  • Förvaltningsberättelsens syfte och innehåll
  • God ekonomisk hushållning och balanskravet
  • Synnerliga eller besynnerliga skäl
  • Praktisk case och övningsuppgifter

Målgrupp

Förtroendevalda revisorer, fullmäktigeledamöter samt ledamöter i styrelser och nämnder inom kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund.

Hade du nytta av den här informationen?