Artikel

Att hantera vårdtagares privata medel

Personal inom äldre- och handikappomsorgen får ofta ta hand om vårdtagares privata medel för att hjälpa till med inköp och betalning. Reglerna kring hur denna hantering ska gå till är tyvärr inte särskilt tydliga, vilket kan leda till oklarheter och obehagliga situationer för såväl vårdtagare som personal. God intern kontroll är ett viktigt verktyg vid hantering av privata medel. Intern kontroll bidrar till att minimera möjligheterna till brott samt att skydda personalen från misstanke om brott och andra typer av anklagelser.

Målgrupp

Verksamhetsledare, arbetsledare, verksamhetschefer, teamchefer samt verksamhetspersonal vid äldreboenden, gruppboenden, personliga assistenter med flera inom äldre- och handikappomsorgen som hanterar privata medel för annans räkning i särskilt boende.

Innehåll

  • Vad är intern kontroll?
  • Gode mäns roll
  • Personalens roll
  • Ledarnas roll
  • Regler för hantering av privata medel
  • Regler för mottagande av gåva och representation
  • Redovisning av privata medel
Hade du nytta av den här informationen?