Artikel

Att sätta mål som effektiviserar och leder verksamheten i rätt riktning

Verksamhetsstyrning i kommuner, landsting och regioner blir alltmer komplicerad och kräver en tydlig struktur. Trots att vi sätter upp mål att arbeta mot når vi inte alltid fram till det resultat vi tänkt oss. Vad beror detta på och vad kan vi göra för att få målen att leda verksamheten i rätt riktning? Vilka processer leder oss rätt? Mäter vi verkligen det vi vill veta och som ger den kvalitet vi vill uppnå? Detta och mycket mer tar vi upp under en intressant och processinriktad kursdag.

Målgrupp

Förvaltningschefer, mellanchefer, ekonomer, controllers, verksamhetsledare, förtroendevalda (i nämnder och styrelser) samt andra personer med intresse för mål och styrning.

Innehåll

  • Vad är ekonomistyrning? Definition
  • Vad är ett mål? Måste mål vara tydliga?
  • Vad utmärker framgångsrika styrsystem?
  • Styrkultur - vad innebär det?
  • Vad ser vi och vad betyder det?
  • Vad vill vi och hur får vi målen att bli styrande?
  • Historik - nuläge - framtid
  • Praktiska övningsuppgifter.
Hade du nytta av den här informationen?