Artikel

Avancerad redovisning

Den här kursen är till för dem som har grundläggande kunskaper inom redovisning och vill fördjupa dessa mot att kunna upprätta bokslut på ett självständigt sätt. Kursen behandlar framför allt frågor som har anknytning till upprättandet av bokslutet och vi tittar därför särskilt på de poster som vanligen är aktuella inför bokslut. Målet är att deltagarna efter utbildningen självständigt ska kunna göra förberedelser inför bokslutet så som periodiseringar, tolkning av bokslutet samt kunna analysera olika posters påverkan på resultatet.

Målgrupp

Administratörer, handläggare och assistenter som arbetar eller vill arbeta med ekonomi och bokslut inom alla statliga, kommunala/landstingskommunala verksamheter och bolag.

Innehåll

  • Löpande bokföring
  • Bokslutsrutiner
  • Bokslutsplanering
  • Årsredovisning
  • Bokföring och bokslut
Hade du nytta av den här informationen?