Artikel

Belöningssystem i offentlig sektor

Den kommunala verksamheten står inför en rad spännande utmaningar inför framtiden, bland annat kompetensförsörjning av nyckelpersoner. Frågan är hur och på vilket sätt personalen ska känna att de vill stanna och utvecklas i kommunen? Kan olika incitamentssystem vara en av de komponenter som får personalen att stanna? Det och mycket annat kring dessa frågor tas upp under denna utbildningsdag.

Målgrupp

Personalchefer, personalhandläggare, personalredogörare, mellanchefer och verksamhetsledare.

Innehåll

  • Kan belöningssystem/incitamentssystem fungera i kommunal verksamhet?
  • Definition av motivation och incitament
  • Grundläggande krav på ett incitamentssystem
  • Vad säger forskningen?
  • Kreativa timmen – hur ökar vi motivationen?
  • Motivations- och hygienfaktorer
  • Kritik mot belöningssystem
  • Varför belöningssystem?
  • Slutsatser från dagen
  • Praktiska övningsuppgifter
Hade du nytta av den här informationen?