Artikel

Ekonomi för noviser

Känns det lättare att fokusera på verksamheten än ekonomin? Upplevs ekonomi som något tråkigt eller nödvändigt ont och alla siffor och deras samband som förvirrande? Då kan den här kursen vara lösningen. Vi erbjuder en inspirerande utbildningsdag där vi med hjälp av både teori och praktiska övningar går igenom allt man behöver veta för att förstå ekomomiska samband.

Målgrupp

Verksamhetsledare, arbetsledare, verksamhetschefer, teamchefer samt verksamhetsassistenter i kommuner, landsting, regioner, kommunalförbund och kommunala bolag.

Innehåll

  • Begreppen mål, resultat, balansräkning och resultaträkning
  • Så säger lagen
  • Budget och dess fördelar
  • Regler för handkassor och andra kontantkassor
  • Regler för gåvor och representation
  • Hantering av fakturor
Hade du nytta av den här informationen?