Evenemang

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i offentlig sektor

Utbildning för offentlig sektor

Styrning i kommuner och landsting/regioner blir alltmer komplicerat samtidigt som nya styrmodeller ständigt kommer fram. Forskning visar att många av de modeller som hämtas från näringslivet inte fungerar i den offentliga sektorn. Det är därför viktigt att ta reda på vilka faktorer som gör att styrningen fungerar och vilka parametrar som leder till framgång. Välkommen till en intressant och inspirerande utbildningsdag där vi varvar teori med praktik och fördjupar oss i olika aspekter av Ekonomi- och verksamhetsstyrning i offentlig sektor.

Utbildningen riktar sig i första hand till förvaltningschefer, mellanchefer, ekonomer, controllers, verksamhetsledare, förtroendevalda (nämnder och styrelser) samt andra personer med intresse för styrning.

Innehåll

  • Definition av begreppet ekonomistyrning
  • Vad utmärker framgångsrika styrsystem och vad bör undvikas för en lyckad ekonomistyrning
  • Styrkultur och styrmodeller
  • Att gå från styrmodell till verklighet
  • Behövs tydliga mål?
  • Praktiska övningsuppgifter

Kontakt

Harald Jagner

Harald Jagner

Partner | Audit & Assurance

Harald är auktoriserad revisor och Partner på Deloitte. Harald har nästan 20 års erfarenhet av att granska offentligt ägda bolag och verksamheter. Han är ofta anlitad som föredragshållare bland annat ... Mer