Evenemang

Framtidens assistentroll

Att vara assistent innebär att besitta en roll som utvecklas allmer till en ”möjliggörare” i organisationen och som underlättar för bland andra chefer och ekonomer. För att kunna svara upp mot dessa förväntningar krävs fördjupade fackkunskaper och goda insikter i bland annat det konsultativa förhållningssättet och omvärldsbevakning.

Under denna inspirerande utbildningsdag kommer vi att diskutera flera av de komponenter som den framtida assistenten kan behöva. Med inspiration och passion ger vi dig de nycklar som är nödvändiga för att kunna möta framtida behov inom din organisation.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som är ekonomi- eller verksamhetsassistent i kommun, landsting, region, kommunalförbund eller kommunalt bolag

Innehåll

  • Vad förväntas av mig som assistent och hur utvecklas rollen?
  • Synen på rollen
  • Möjliggöraren!
  • Konsultativt förhållningssätt
  • Vad är omvärldsbevakning/omvärldsanalys?
  • Hur kan vi arbeta med omvärldsfrågor?
  • Vilka trender ser vi idag och vad kan det betyda för kommunern

Kontakt

Harald Jagner

Harald Jagner

Partner | Audit & Assurance

Harald är auktoriserad revisor och Partner på Deloitte. Harald har nästan 20 års erfarenhet av att granska offentligt ägda bolag och verksamheter. Han är ofta anlitad som föredragshållare bland annat ... Mer